Okres realizacji projektu: 01.09.2017r. – 31.05.2019r.
Wartość dofinansowania: 892 166,59 zł
Grupa docelowa: absolwenci techników o kierunku mechanicznym oraz studenci studiów niestacjonarnych i absolwenci uczelni technicznych w wieku do 29 lat pozostający bez pracy, mieszkający w woj. śląskim.
Formy wsparcia w projekcie:
Uczestnicy projektu biorą udział w certyfikowanych kursach CATIA v.5 Basic oraz CATIA v.5 Advanced oraz w 3 miesięcznym płatnym stażu w dynamicznie rozwijających się firmach branży przemysłowej na stanowiskach pracy wykorzystujących oprogramowanie do komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania lub symulacji. Uczestnikom projektu przysługiwać  będzie stypendium szkoleniowe i stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu.
Kontakt w sprawie projektu: 32 420 4036, a.ciemiega@scuw.pl

HARMONOGRAM REALIZACJI DORADZTWA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU TOP KONSTRUKTOR
POWR.01.02.01-24-0017/16-00 DLA UCZESTNIKÓW III EDYCJI
UCZESTNIK
TERMIN SPOTKANIA
GODZINA
MIEJSCE REALIZACJI
I
10.02.2018
07.00
CADesigner. Ul. Laryska 21,
41-404 Mysłowice
II
10.02.2018
10.00
III
10.02.2018
13.00
IV
17.02.2018
07.00
V
17.02.2018
10.00
VI
17.02.2018
13.00
 
 
 
HARMONOGRAM INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU "TOP KONSTRUKTOR"
NR POWR. 01.02.01-24-0017/16-00 W MIESIĄCU LUTYM 2018R.
UCZESTNIK
TERMIN I SPOTKANIA
GODZINA
TERMIN II SPOTKANIA
GODZINA
DORADCA
MIEJSCE REALIZACJI IPD
I
2018-02-07
14.00
2018-02-14
14.00
ALEKSANDRA SULIGA
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. ul. Karolinki 1, 40-467 Katowice
II
2018-02-08
14.00
2018-02-15
14.00
ALEKSANDRA SULIGA
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. ul. Karolinki 1, 40-467 Katowice
III
2018-02-07
14.00
2018-02-14
14.00
WERONIKA MENDERA
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. ul. Karolinki 1, 40-467 Katowice
IV
2018-02-08
14.00
2018-02-15
14.00
WERONIKA MENDERA
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. ul. Karolinki 1, 40-467 Katowice
V
2018-02-07
14.00
2018-02-14
14.00
MARTA ZABOROWSKA
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. ul. Karolinki 1, 40-467 Katowice
VI
2018-02-08
14.00
2018-02-15
14.00
MARTA ZABOROWSKA
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. ul. Karolinki 1, 40-467 Katowice
 
 
„TOP KONSTRUKTOR" NR: WND-POWR.01.02.01-24-0017/16
 
L.P
TERMIN SZKOLENIA
RODZAJ SZKOLENIA
ILOŚĆ GODZIN LEKCYJNYCH
GODZINY
REALIZACJI SZKOLEŃ
MIEJSCE REALIZACJI SZKOLEŃ
1
23.10 - 27.10.2017r.
Kurs CATIA v.5 Basic
40jl. po 8jl. na dzień/5dni
9.00-16.00
41-404 Mysłowice ul. Laryska 21
30.10 - 06.11.2017r.
CATIA v.5 Advanced
40jl. po 8jl. na dzień/5dni
9.00-16.00
41-404 Mysłowice ul. Laryska 21
2
11.12 - 15.12.2017r.
Kurs CATIA v.5 Basic
40jl. po 8jl. na dzień/5dni
9.00-16.00
41-404 Mysłowice ul. Laryska 21
18.12-22.12.2017r.
CATIA v.5 Advanced
40jl. po 8jl. na dzień/5dni
9.00-16.00
41-404 Mysłowice ul. Laryska 21
3
19.02-23.02.2018r.
Kurs CATIA v.5 Basic
40jl. po 8jl. na dzień/5dni
9.00-16.00
41-404 Mysłowice ul. Laryska 21
26.02-02.03.2018r
CATIA v.5 Advanced
40jl. po 8jl. na dzień/5dni
9.00-16.00
41-404 Mysłowice ul. Laryska 21
4
16.04-20.04.2018r
Kurs CATIA v.5 Basic
40jl. po 8jl. na dzień/5dni
9.00-16.00
41-404 Mysłowice ul. Laryska 21
23.04-27.04.2018r
CATIA v.5 Advanced
40jl. po 8jl. na dzień/5dni
9.00-16.00
41-404 Mysłowice ul. Laryska 21
5
14-18.05.2018r
Kurs CATIA v.5 Basic
40jl. po 8jl. na dzień/5dni
9.00-16.00
41-404 Mysłowice ul. Laryska 21
21-25.05.2018r
CATIA v.5 Advanced
40jl. po 8jl. na dzień/5dni
9.00-16.00
41-404 Mysłowice ul. Laryska 21
6
11.06-15.06.2018r
Kurs CATIA v.5 Basic
40jl. po 8jl. na dzień/5dni
9.00-16.00
41-404 Mysłowice ul. Laryska 21
18.0-22.06.2018r.
CATIA v.5 Advanced
40jl. po 8jl. na dzień/5dni
9.00-16.00
41-404 Mysłowice ul. Laryska 21
7
27.08-31.08.2017
Kurs CATIA v.5 Basic
40jl. po 8jl. na dzień/5dni
9.00-16.00
41-404 Mysłowice ul. Laryska 21
03.09-07.09.2018r
CATIA v.5 Advanced
40jl. po 8jl. na dzień/5dni
9.00-16.00
41-404 Mysłowice ul. Laryska 21
 
 
 

 

Pliki do pobrania: