Cel 

Głównym celem coachingu jest pomoc dla zespołu: polega na tym, aby dzięki analizie i dialogowi wpłynąć na poprawę wyników pracy i wesprzeć działania, które umożliwiają proces zmiany. Wspólnie z trenerem grupa ma za zadanie wypracować rozwiązania najkorzystniejsze dla osiągnięcia zamierzonego celu.

Drugim celem jest zwiększenie świadomości w zakresie efektywnych metod zarządzania czasem pracy i wyznaczania priorytetów. Dzięki temu pracownicy będą mogli skutecznie wykonywać swoje obowiązki aby w konsekwencji najlepiej i najbardziej optymalnie zarządzać czasem.

Program 

Szczegółowy program ramowy przesyłany jest na życzenie.

Terminy szkoleń do uzgodnienia.

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Pliki do pobrania:

Cena

300 PLN

Czas trwania

(2) dni

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Aleksandra Suliga
32 420 4479

Miejsce szkolenia

Pracownia Badań Psychologicznych
ul. Karolinki 1
40-467
Katowice

Formularz zgłoszeniowy