Archiwum
20.12.2016

Wykonanie robót w zakresie adaptacji pomieszczeń przy ulicy Bernarda Krawczyka 1 w Katowicach z przeznaczeniem na prowadzenie żłobka.

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ogłasza o toczącym się postępowaniu w przedmiocie... więcej

Strony