W dniu 31 grudnia 2018 r. Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o. o. zakończyło realizację Projektu finansowanego ze środków EFS - „Chce się żyć!”, współrealizowanego z Fundacją Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II. 

Celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa grupy trzydziestu osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W ciągu dwóch lat trwania projektu uczestnicy przeszli długą drogę do samodzielności oraz trudny proces odzyskania wiary we własne siły, dzięki uczestnictwu w zajęciach z arteterapii, pracy w pracowniach warsztatowych, realizacji dedykowanych szkoleń  i finalnie -  uczestnictwie w stażach. 

Dzięki podjętym w ramach Projektu działaniom, wspólnej pracy, wytrwałości i upartości w dążeniu do realizacji celu oraz otwartości wielu osób i firm, projekt zakończył się sukcesem : dwadzieścia cztery osoby podniosły swoje kwalifikacje a czternaście osób uzyskało zatrudnienie.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tego przedsięwzięcia!