Projekt skierowany jest do 960 osób dorosłych pracujących i/lub mieszkających w woj. śląskim wykonujących pracę na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnika lub kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo zainteresowanych uzyskaniem poza godzinami i miejscem pracy kwalifikacji w zakresie czynności resuscytacyjnych potwierdzonych międzynarodowym certyfikatem stowarzyszenia American Heart Association (dalej-AHA). Kursy realizowane będą na terenie woj. śląskiego w wymiarze obowiązkowym 8 godzin dydaktycznych w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych (kurs BLS), po ukończeniu którego 40% uczestników projektu (384 os.) przystąpi do kursu w zakresie zaawansowanych czynności resuscytacyjnych (kurs ACLS w wymiarze 24 godzin dydaktycznych), a 20% uczestników projektu (192 os.) przystąpi do kursu w zakresie zabiegów resuscytacyjnych u dzieci i niemowląt (kurs PALS w wymiarze 24 godzin dydaktycznych). Rekrutacja do projektu trwać będzie od drugiej połowy maja  2017r.