1 kwietnia b.r. weszło w życie porozumienie podpisane miesiąc wcześniej w Warszawie pomiędzy Zarządem KHW S.A. i PGG Sp. z o.o. Porozumienie przewiduje zwiększenie możliwości i potencjału PGG Sp. z o.o. poprzez transformację KHW S.A. w ruch największej w Europie spółki węglowej, jaką jest PGG Sp. z o.o. Od samego początku rozmów strony podkreślały, że z uwagi na sumę zadłużenia Holdingu przekraczającą 2,5 miliarda złotych (z czego ponad 1,2 mld zł to zobowiązania z tytułu obligacji) fuzja jest scenariuszem absolutnie niezbędnym, aby uchronić pracowników Holdongu przed masowymi zwolnieniami. Tym samym - jak podkreślają Strony - żaden górnik nie straci pracy. 12,5 tys. pracowników KHW S.A. zostaje przeniesionych do PGG, która docelowo ma zatrudniać ok. 43 tys. osób. Holdingowy Układ Zbiorowy zostanie rozwiązany, natomiast pracowników Holdingu obejmą zasady wynagradzania obowiązujące w Polskiej Grupie Górniczej. Dzięki temu pracownicy KHW w założeniu będą mieli wyższe zarobki. Średnia pensja górników z KHW ma osiągnąć poziom przeciętnej płacy w PGG i wynosić 6225 złotych. Jest to możliwe dzięki podpisanemu 1 marca porozumieniu ze stroną społeczną. Połączenie ma również pomóc w wykorzystaniu zasobów obu podmiotów i pełnej ich kooperacji. Jak będzie - czas pokaże.