Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.1.Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego dla poddziałania: 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.

Celem projektu Zapewnienie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do XII 2018r. w nowoutworzonym żłobku przyzakładowym w Katowicach wraz z bieżącym świadczeniem usług opiekuńczych dofinansowanych w okresie 12 miesięcy dla 60 rodziców/opiekunów pracujących w woj. śląskim, w tym zwłaszcza pracowników  Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. lub Katowickiej Grupy Kapitałowej wychowujących dzieci do lat 3, osoby podejmujące pracę po urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym umożliwiając godzenie życia zawodowego i prywatnego.

Szczegółowe dane nt. Projektu i rekrutacji wraz z niezbędnymi dokumentami znajdą Państwo TUTAJ

Kontakt:
tel. 32 420 4036, 32 420 4323
e-mail: zlobek@scuw.pl