Nadszedł 1 września, czas powrotu dzieci i młodzieży do szkół. Dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 z Katowic-Giszowca również. Ci jednak wracając do swojej szkoły dostrzegą subtelną różnicę. Oto bowiem 18 maja, na osiedlu Giszowiec właśnie, pojawiło się 13 nowych drzew. Wszystko za sprawą Śląskiego Centrum Usług Wspólnych, które na terenie wspomnianego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 posadziło trzynaście wisien piłkowanych. Te pięknie kwitnące wiosną drzewa ozdobne posadziliśmy w ramach rekompensaty przyrodniczej. Aby dowiedzieć się dlaczego posadziliśmy te drzewa, musimy cofnąć się o parę miesięcy.

Wtedy to otrzymaliśmy od Państwowej Straży Pożarnej decyzję administracyjną o konieczności usunięcia trzynastu drzew rosnących wokół budynku Zarządu Spółki przy ul. Karolinki. Podstawą była ekspertyza strażaków mówiąca, że zagrażają one bezpieczeństwu pożarowemu. Aby mogła zostać wykonana wycinka wskazanych drzew musieliśmy zwrócić się do Wydziału Kształtowania Środowiska Katowickiego UM i uzyskać stosowną zgodę. Taka też została wydana. Warunkiem jednak jej uzyskania, była właśnie rekompensata przyrodnicza w postaci trzynastu drzew zasadzonych na terenie Giszowca.

Nasz wybór padł na Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 w Katowicach, którego dyrektor, Pani Krystyna Czubiak wyraziła zgodę na taką akcję. Wszystko więc wydawało się przygotowane i zaplanowane,
a zwieńczone miało być sadzeniem drzewek. Wydarzenie to zgromadzić miało już w marcu społeczność szkoły i przedszkola oraz przedstawicieli Śląskiego Centrum Usług Wspólnych.

Jak w wielu innych imprezach zaplanowanych na marzec, czy kwiecień przeszkodą stała się pandemia SARS-Cov2. Wszystko więc przesuwało się, a my mieliśmy nadzieję, że jednak uda się akcję doprowadzić do końca, gdy dzieci wrócą do szkół. Dziś wiemy już wszyscy, że rok szkolny, jak i życie całego kraju uległo wielkim zmianom, a rok szkolny kończony był w formie zajęć zdalnych, więc i nasze rekompensujące przyrodzie sadzenie drzewek musiało odbyć się bez dodatkowych imprez w szkole i przede wszystkim bez udziału jej społeczności. A decyzję o ostatecznym posadzeniu drzewek trzeba było  podjąć przede wszystkim ze względu na porę roku. Dalsze przecież czekanie mogłoby źle wpłynąć na przyjęcie się sadzonek.

Ostatecznie więc zamówione przez nas drzewka, zostały posadzone na terenie szkoły. Wszystkim pracom towarzyszyły Pani Bożena Dąbrowska przedstawiciel ZSP nr 13, Prezes ŚCUW Sp. z o.o., Pani Iwona Włodarz oraz Kierownik Zespołu Administracji i Rozwoju  ŚCUW Sp. z o.o., Pani Wioletta Wróbel. Dziś możemy obserwować, że drzewka ładnie się przyjęły w nowym terenie, a zbliżająca się jesień zabarwia już niektóre listki na późnoletnie kolory.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku, gdy nadejdzie czas kwitnienia zasadzonych wisien, uda nam się spotkać pod ich ukwieconymi koronami. Bez obaw i trudów, a wśród uśmiechniętych uczniów szkoły.

Tak było w maju, gdy drzewka zostały przywiezone na Giszowiec i zasadzone na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13

         

A tak, zasadzone przez nas drzewka prezentują się dzisiaj.