Jesteś pracownikiem lub pracodawcą, chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i pozyskać dofinansowanie?

Istnieje możliwość współfinansowania kursów, szkoleń i studiów podyplomowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – nowego narzędzia dotyczącego rozwoju zasobów ludzkich, skierowanego do pracodawców i pracowników.

W roku 2017 środki KFS można przeznaczyć na kształcenie ustawiczne pracowników  i pracodawcy bez ograniczenia wiekowego.

Środki z KFS na finansowanie kosztów szkolenia przyznawane są na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy, w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Na co dokładnie można pozyskać pieniądze?

 • Na określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS
 • Na kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • Na egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • Na badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • Na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Co trzeba zrobić, żeby pozyskać pieniądze?

 • Wybrać kurs lub szkolenie dla siebie lub swoich pracowników z naszej strony www.scuw.pl
 • Skontaktować się z naszym konsultantem, który doradzi w wyborze szkolenia, pomoże wypełnić odpowiednie dokumenty i przesłać na właściwy adres.
  Kontakt: a.ciemiega@scuw.pl, tel. 32 420 40 36
 • Czekać na decyzję w sprawie dofinansowania.

Czy jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy?

Jeśli szukasz pracy i wiesz, że potrzebujesz nowych kwalifikacji – pomożemy Ci w tym! 

Co trzeba zrobić, żeby pozyskać pieniądze?

 • Wybrać kurs lub szkolenie z naszej strony www.scuw.pl
 • Skontaktować się z naszym konsultantem, który doradzi w wyborze szkolenia.
 • Odwiedzić Dział szkoleń w Urzędzie Pracy w którym jest się zarejestrowanym,
 • Poinformować o wyborze Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. jako instytucji szkoleniowej. Prosimy o podanie naszego adresu: Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., ul. Karolinki 1, 40 – 467 Katowice oraz numeru z Rejestru Instytucji Szkoleniowych: 2.24.00056/2008.
 • Pobrać w urzędzie wniosek o szkolenie indywidualne i dostarczyć go do naszego biura, gdzie nasz konsultant pomoże go prawidłowo wypełnić,
 • Należy złożyć wypełniony wniosek w Urzędzie Pracy
 • Czekać na decyzję w sprawie dofinansowania.