Zdalna Edukacja (E-learning) jest innowacyjną aplikacją internetową wykonaną w technologii klient serwer. Aplikacja umożliwia zdalne uczestnictwo w szkoleniach poprzez sieć Internet z dowolnego miejsca na ziemi. Wiedza przekazywana poprzez system jest prezentowana w bardzo atrakcyjnej multimedialnej formie, co znakomicie poprawia skuteczność nauki a zastosowanie technologii internetowej zwiększa w dużym stopniu dostępność wiedzy.

Zdobyte informacje sprawdzane są przez automatyczny test na końcu nauki, którego wynik jest podstawą do wystawienia stosownego zaświadczenia.

Wszystko to bez konieczności pojawiania się w firmie szkoleniowej, bezpośrednio z domowego bądź firmowego komputera podłączonego do sieci Internet.

Najważniejsze korzyści

Łatwo

ze szkolenia może skorzystać każda osoba z dowolnego miejsca na ziemi mająca dostęp do sieci Internet

Tanio

koszt uczestnictwa w szkoleniu e - learningowym jest o kilkadziesiąt procent niższy niż przy szkoleniu stacjonarnym

Nowocześnie

innowacyjna forma szkolenia obejmująca zarówno treść statyczną jak i elementy multimedialne

Zgodnie z prawem

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. stanowi, że szkolenia BHP dla pracowników administracyjno - biurowych oraz kadry kierowniczej mogą być prowadzone jako samokształcenie kierowane /e-learning/. Szczegóły realizacji usług szkoleniowych zawiera Regulamin.

Dla wszystkich

do szkolenia może przystąpić każda osoba z podstawową znajomością obsługi komputera

Wygodnie

nauka w dogodnym czasie i miejscu oraz uniknięcie kosztów dojazdu na szkolenie czy kosztów zakwaterowania

Jak to działa?

1

Wypełnij formularz zamówienia. Dane które nam podajesz są nam potrzebne
do wystawienia faktury.

2

Dokonaj wpłaty na konto: PEKAO S.A. o/Mysłowice,
19 1240 4315 1111 0000 5299 5882.

3

Po otrzymaniu płatności za szkolenie otrzymasz na swoje konto login i hasło do systemu e-learning z Twoim szkoleniem. Jeśli wysyłasz na szkolenie swoich pracowników, na Twoje konto zostanie przesłana taka liczba loginów i haseł ilu pracowników chcesz przeszkolić.

4

Każdy pracownik loguje się za pomocą swojego indywidualnego loginu i hasła. Podczas logowania podaje swoje dane osobowe niezbędne do realizacji usługi szkoleniowej.

5

Po rozwiązniu i zatwierdzeniu testu końcowego, wyślemy do Ciebie listem poleconym zaświadczenie wraz z fakturą.

6

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji usług szkoleniowych są zawarte w regulaminie