Kierownictwo Spółki

Prezes Zarządu
Iwona Włodarz
Główny Księgowy
Michał Marniok
40-467 Katowice
ul. Karolinki 1

Sekretariat

32 420 40 83
32 420 40 01

Kancelaria

32 420 41 00
32 420 41 01

Informacja

32 420 40 22

Książka teleadresowa

Zespoł Administracji i Rozwoju

32 420 4004

Pracownia Badań Psychologicznych

32 420 4479

Dział Programów, Analiz i Projektów

32 420 4036

Centralne Archiwum

32 420 4120

Zespół Kadr

32 420 4434

Zespół Wynagrodzeń

32 420 4426

Roszczenia

32 420 4319

Obsługa Socjalna

32 420 4314

Ubezpieczenia ZUS

32 420 4426

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice

32 420 4250

Dział Realizacji Szkoleń Piast

32 420 4051

Dział Realizacji Szkoleń ROW

32 420 4251

Dział Realizacji Szkoleń Ziemowit

32 420 4053

Dział Realizacji Szkoleń Zabrze

32 420 4055

Dział Organizacyjno-Prawny

32 420 4180

Dział Umów i Obsługi Własnej

32 420 4155

Dział Informatyki

32 420 4303

Centrum Kształcenia Kadr Górnictwa

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

40-467 Katowice
ul. Karolinki 1
Anna Ciemięga
32 420 4036

Pracownia Badań Psychologicznych

40-467 Katowice
ul. Karolinki 1
32 420 44 46

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice

41-408 Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
32 420 42 50
32 420 42 54

Dział Realizacji Szkoleń Piast

43–155 Bieruń
ul. Granitowa 16
32 420 4051
32 420 4052

Dział Realizacji Szkoleń ROW

44–253 Rybnik
ul. Jastrzębska 12
32 420 4251
32 420 4252

Dział Realizacji Szkoleń Ziemowit

43–143 Lędziny
ul. Pokoju 4
32 420 4053
32 420 4054

Dział Realizacji Szkoleń Zabrze

41-806 Zabrze
ul. Józefa Lompy 11
32 420 40 55