Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o = Spółka Szkoleniowa Sp z o.o. + Centrum Usług Wspólnych

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. powstało w wyniku połączenia działającej od 1996 roku na rynku usług szkoleniowych Spółki Szkoleniowej Sp. z o.o. oraz Centrum Usług Wspólnych, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Katowicki Holding Węglowy S.A. W dniu 1 kwietnia 2017 Śląskie Centrum Usług Wspólnych weszło w skład Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Efekt synergii pozwolił nam na zwiększenie oferty świadczonych usług, poprawę ich jakości i łatwiejszy do nich dostęp dla potencjalnych klientów.

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. jako instytucja szkoleniowa, działa na rynku od 1996 roku na podstawie wpisu niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice. Spółka jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Posiada certyfikat jakości ISO 9001.W 2014 roku Centrum uzyskało Certyfikat Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. W 2009 roku przy Śląskim Centrum Usług Wspólnych działa Centrum Kształcenia Kadr Górnictwa – szkoła niepubliczna, z uprawnieniami szkoły publicznej. W 2015 roku firma przyjęła i stosuje zasady Standardu Usług Szkoleniowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Głównym celem działalności Centrum w przedmiocie usług szkoleniowych jest umożliwienie osobom dorosłym uzyskania wiedzy oraz kształcenie, dokształcanie i doskonalenie kadr w zakresie kwalifikacji ogólnych, osobowościowych i zawodowych, pomoc w rozwijaniu własnych zainteresowań i uzdolnień.

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. dysponuje Ośrodkiem Szkolenia w Mysłowicach, filiami przy kopalniach PGG S.A., własnymi salami dydaktycznymi we wszystkich ośrodkach, pracownią komputerową, halą maszyn, spawalnią, pracownią zajęć praktycznych oraz Pracownią Badań Psychologicznych.

Ważne jest dla nas indywidualne podejście do Klienta. W zależności od potrzeb Klientów organizujemy szkolenia stacjonarne, w siedzibach Klientów, podczas sesji wyjazdowych oraz e-learningowe.

Potencjał firmy to przede wszystkim ludzie. Śląskie Centrum Usług Wspólnych współpracuje ze specjalistami z różnych dziedzin nauki i przemysłu, jest w stałym kontakcie z różnorodnymi instytucjami i urzędami państwowymi. Dzięki temu oferta firmy jest stale dopasowywana do najnowszych rozwiązań i trendów w zakresie oferowanych usług szkoleniowych.

Śląskie Centrum Usług Wspólnych jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Od stycznia 2011 Centrum realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.