Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. powzięło za swoją misję oferowanie skutecznych i efektywnych oraz spełniających wymagania Klienta i swoich interesariuszy usług z zakresu kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz badań psychologicznych.

Nasza wizja

Zrozumienie i zaspokojenie potrzeb oraz oczekiwań obecnych i przyszłych Klientów oraz naszych interesariuszy.

Nasze wartości

 

 • skuteczność i efektywność realizowanych usług - najważniejszy jest rezultat
 • kompetencja - fachowość, profesjonalizm, znajomość tematu
 • innowacyjność - inicjatywa, rozwój, kreatywność, otwartość na zmieniające się otoczenie

 

Cel strategiczny

Dbaj o jakość przez zrozumienie i zaspokojenie potrzeb oraz wymagań

Cel realizujemy poprzez

 

 • stałe podnoszenie poziomu kształcenia
 • rozwijanie jakości i asortymentu usług
 • wyprzedzanie oczekiwań naszych Klientów przez dokładne rozpoznanie Ich potrzeb i wymagań, z uwzględnieniem
  najnowszych rozwiązań i trendów w kształceniu ustawicznym
 • doskonalenie relacji z Klientem przez indywidualną obsługę zamówień i partnerskie kontakty
 • konkurencyjność cenową i terminową
 • podejmowanie działań w zakresie wzrostu efektywności
 • stałe doskonalenie kompetencji pracowników

 

Zarząd Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zobowiązuje się do spełniania mających zastosowanie wymagań przepisów prawnych oraz innych wymagań regulacyjnych dotyczących ŚCUW Sp. z o.o., jak również do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

Zarząd Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. deklaruje, iż postanowienia niniejszej Polityki Jakości są zakomunikowane, zrozumiałe, stosowane oraz dostępne na wszystkich szczeblach organizacji, dla wszystkich osób pracujących w imieniu ŚCUW Sp. z o.o.

Prezes Zarządu Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
Iwona Włodarz
Katowice, dnia 22 stycznia 2018 r.

Pliki do pobrania: