Projekt „Praca popłaca!” finansowany jest ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat zamieszkujących woj. śląskie w tym do osób z niepełnosprawnościami, nie pracujących bezrobotnych i/lub biernych zawodowo (niezarejestrowanych w PUP) oraz do osób pracujących  znajdujących się  w trudnej sytuacji na rynku pracy (zatrudnionych na umowy krótkoterminowe lub pracujących w ramach umów cywilno-prawnych).
Uczestnicy projektu otrzymają kompleksowe wsparcie w formie opracowania Indywidualnego Planu Zatrudnienia w ramach którego zapewniamy:
dla minimum 30% uczestników wparcie w postaci kursu zawodowego (m.in. kurs spawacza, obsługi wózków widłowych, instalatora systemów fotowoltaicznych, opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, kursów komputerowych lub wielu innych wynikających z predyspozycji zawodowych uczestnika projektu opracowanych w trakcie Indywidualnego Planu Działania),
3 miesięczne wsparcie w postaci stażu zawodowego oraz pośrednictwa pracy.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnikom projektu przysługiwać będzie stypendium szkoleniowe lub stażowe, zwrot kosztów dojazdu na kurs lub staż.

Okres realizacji projektu od  01 stycznia 2021  do 31 grudnia 2022 r.

Biuro Projektu zlokalizowane jest przy ul. Karolinki 1 w 40-467 Katowicach.

Miejsce realizacji projektu: Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice, ul. Piastów Śląskich, 41-400 Mysłowice

Kontakt:

Biuro projektu: Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. 

40-467 Katowice, ul. Karolinki 1

tel.: 32 420 43 23, 32 420 40 36, 669 096 523

Pliki do pobrania: