W chwili obecnej w Śląskim Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. nie jest prowadzona żadna rekrutacja.