Ośrodek Szkolenia nr 1

41-408 Mysłowice

Piastów Śląskich

Kursy kwalifikacyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego dla dorosłych.

Szkoły kształcą w zawodach