Plan nauczania: 

GÓRNIK EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ

M.11. Eksploatacja złóż podziemnych. (K1)

1. Ukończenie tego kursu oznacza dopuszczenie do egzaminu na tytuł Górnika Eksploatacji Podziemnej.

2. Kurs trwa zaledwie  7 MIESIĄCY.

3. Zajęcia odbywają weekendowo (sobota i niedziela, co dwa tygodnie).

DLA PRACOWNIKÓW PGG NAUKA BEZPŁATNA

Rekrutacja na kwalifikację M.11 już się rozpoczęła. Na kandydatów czekamy do 5 lutego 2020 r.

Naukę rozpoczynamy w lutym 2020 roku!

Perspektywy zatrudnienia: 

Ukończenie tego kursu oznacza dopuszczenie do egzaminu na tytuł Górnika Eksploatacji Podziemnej.

DLA PRACOWNIKÓW PGG NAUKA BEZPŁATNA

Czas trwania: 

7 miesięcy
w systemie zaocznym (zajęcia sobota oraz niedziela co drugi weekend)

Egzamin zawodowy: 

Egzaminu na tytuł Górnika Eksploatacji Podziemnej.

Kontakt: 

32 420 4036
669 096 523