Plan nauczania: 

Nauka w szkole trwa 1 rok (2 semestry), w systemie zaocznym (zajęcia sobota oraz niedziela co drugi weekend).

 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Zdrowie publiczne
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Zarys psychologii i socjologii
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język migowy
 • Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia
 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (lekarzy, psychologów oraz pielęgniarki z doświadczeniem i wykształceniem akademickim)

Wymagane dokumenty: 

 • 3 zdjęcia
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwskazań do nauki)
 • Wpisowe 250 zł (w dalszym etapie nauka bezpłatna)
 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania na dole strony)

Perspektywy zatrudnienia: 

Po ukończeniu szkoły można przystąpić do egzaminu potwiedzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskać tytuł zawodowy:  OPIEKUN MEDYCZNY

Cena: 

250.00 PLN
Jednorazowa

Czas trwania: 

1 rok (2 semestry)
w systemie zaocznym (zajęcia sobota oraz niedziela co drugi weekend)

Kontakt: 

669096523
324204036