Plan nauczania: 

M.39. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych. (K2)

Kurs przeznaczony dla osób, które ukończyły kurs M.11. i uzyskały tytuł Górnika Eksploatacji Podziemnej

1. Ukończenie tego kursu oznacza dopuszczenie do egzaminu na tytuł Technika Górnictwa Podziemnego.

2. Kurs trwa zaledwie 7 MIESIĄCY. 

3. Zajęcia odbywają weekendowo (sobota i niedziela, co dwa tygodnie).

DLA PRACOWNIKÓW PGG NAUKA BEZPŁATNA

Rekrutacja na kwalifikację M.39 już się rozpoczęła. Na kandydatów czekamy do 5 lutego 2020 r.

Naukę rozpoczynamy w lutym 2020 roku!

Wymagane dokumenty: 

Kurs przeznaczony dla osób, które ukończyły kurs M.11. i uzyskały tytuł Górnika Eksploatacji Podziemnej.

Perspektywy zatrudnienia: 

Ukończenie tego kursu oznacza dopuszczenie do egzaminu na tytuł Technika Górnictwa Podziemnego.

DLA PRACOWNIKÓW PGG NAUKA BEZPŁATNA

Czas trwania: 

7 miesięcy
w systemie zaocznym (zajęcia sobota oraz niedziela co drugi weekend)

Egzamin zawodowy: 

 Ukończenie tego kursu oznacza dopuszczenie do egzaminu na tytuł Technika Górnictwa Podziemnego.

Kontakt: 

32 420 4036
669 096 523