Plan nauczania: 

M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Kurs przeznaczony dla osób, które ukończyły kurs M.17.  i uzyskały tytuł Montera Maszyn i Urządzeń.

1. Ukończenie tego kursu oznacza dopuszczenie do egzaminu na tytuł Technika Mechanika.

2. Kurs trwa zaledwie 7 MIESIĘCY

3. Zajęcia odbywają weekendowo (sobota i niedziela, co dwa tygodnie).

DLA PRACOWNIKÓW PGG NAUKA BEZPŁATNA

Rekrutacja na kwalifikację M. 44 już się rozpoczęła. Na kandydatów czekamy do 5 lutego 2020 r.

Naukę rozpoczynamy w lutym 2020 roku!

Perspektywy zatrudnienia: 

Ukończenie tego kursu oznacza dopuszczenie do egzaminu na tytuł Technika Mechanika.

DLA PRACOWNIKÓW PGG NAUKA BEZPŁATNA

Czas trwania: 

7 miesięcy
w systemie zaocznym (zajęcia sobota oraz niedziela co drugi weekend)

Egzamin zawodowy: 

Ukończenie tego kursu oznacza dopuszczenie do egzaminu na tytuł Technika Mechanika.

Kontakt: 

32 420 4036
669 096 523