Cel 

  • Pełne przygotowanie kandydatów do wykonywania prac torowych,
  • Nabycie  wiadomości i umiejętności, aby po ukończeniu kursu z wynikiem pozytywnym, był przygotowany do wykonywania czynności przewidzianych dla swojej specjalności tj. żeby umiał prawidłowo wykonać nowy lub naprawić tor na przekopie oraz wykonać wszystkie zabezpieczenia wymagane w przewozie dołowym.

Warunki przyjęcia 

  • brak.
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

150 PLN

Czas trwania

(7) dni

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Tatiana Kopicara-Dudek
32 420 42 50
32 420 42 59

Miejsce szkolenia

Lokalizacja Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice