Cel 

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji kierownika placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Warunki przyjęcia 

Kurs przeznaczony jest dla osób które :

  • posiadają co najmniej 3-letni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej,
  • posiadają odpowiednie warunki zdrowotne, poświadczone zaświadczeniem lekarskim,
  • posiadają predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą .

Program 

  • planowanie pracy wychowawczej w placówce wypoczynku,
  • organizacja pracy w placówce wypoczynku,
  • bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników, obowiązujace przepisy,
  • organizacja pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym,
  • prowadzenie dokumentacji placówki wypoczynku

Rozpoczęcie najbliższego kursu planowane jest na dzień 24 maja. Istnieje jednak możliwosć zmiany terminu wg potrzeb zamawiającego. Termin i godziny zostaną, możliwie najlepiej, dopasowane do potrzeb utowrzonej grupy.

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

85 PLN

Czas trwania

(1) dni

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Tatiana Kopicara-Dudek
32 420 42 50
32 420 42 59

Miejsce szkolenia

Lokalizacja Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice