Cel 

Celem jest przygotowanie uczestników do prawidłowej, bezpiecznej i samodzielnej pracy przy kontroli  i nadzorze robót strzałowych wykonywanych przez górników strzałowych oraz podczas osobistego wykonywania robót strzałowych poprzez nabycie wiadomości i praktycznych umiejętności obejmujących tematykę kursu.

Warunki przyjęcia 

• wykształcenie minimum ponadgimnazjalne bądź ponadpodstawowe (zawodowe, średnie ogólne, średnie zawodowe,  wyższe),
• staż pracy: 5 lat stażu pracy w charakterze górnika strzałowego,,
• aktualne orzeczenie psychologiczne, 
• aktualne orzeczenie psychiatryczne,
• wiek 29 lat,
• skierowanie na kurs.

Program 

 • Charakterystyka robót górniczych.
 • Wypadki w górnictwie związane z używaniem środków strzałowych.
 • Zagrożenia naturalne w zakładach górniczych i metody ich zwalczania.
 • Pomiar gazów. Ćwiczenia praktycznego wykonywania pomiarów.
 • Górnicze środki strzałowe i sprzęt strzałowy.
 • Technika robót strzałowych.
 • Technika wiercenia, ładowania i odpalania otworów strzałowych.
 • Aktualne przepisy dotyczące robót strzałowych.
 • Ewidencja środków strzałowych. Kontrola robót strzałowych.
 • Ocena ryzyka zawodowego w aspekcie zagrożeń wynikających z wykonywania robót strzałowych.
 • Zajęcia praktyczne.
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

900 PLN

Czas trwania

(10) dni

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Tatiana Kopicara-Dudek
32 420 42 50
32 420 42 59

Miejsce szkolenia

Lokalizacja Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice