Cel 

Zapoznanie  kandydatów na  instruktorów szkolenia  praktycznego  z  podstawowymi zagadnieniami  metodyki szkolenia  praktycznego  oraz  wybranymi  zagadnieniami  z  psychologii  i  socjologii pracy.

Warunki przyjęcia 

  • ukończona  zasadnicza szkoła zawodowa i dwuletni staż pracy ewentualnie ukończona szkoła podstawowa (8 klas) lub gimnazjum i 10 lat stażu pracy
  • skierowanie na kurs
  • posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia zawodowego
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

170 PLN

Najbliższe terminy

25.09 - 26.09.2019r.
24.10 - 25.10.2019r.
20.11 - 21.11.2019r.

Kontakt

Tatiana Kopicara-Dudek
32 420 42 50
32 420 42 59

Miejsce szkolenia

Lokalizacja Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice