Cel 

Kurs ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych dozoru elektrycznego eksploatującego elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe.

Warunki przyjęcia 

 • osoby dozoru elektrycznego,
 • skierowanie na kurs.

Program 

 • Ogólne wiadomości o zagrożeniu wybuchem w kopalni.
 • Nowe uregulowania prawne związane z wprowadzeniem wyrobów do użytku w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych.
 • Ogólne zasady doboru maszyn i urządzeń przeznaczonych
  do stosowania w zakładach górniczych
 • Organizacja służby nadzoru nad prawidłowym stosowaniem
  i eksploatacją urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej.
 • Obowiązki i odpowiedzialność osób dozór ruchu elektrycznego
  w czasie montażu, odbioru i eksploatacji urządzeń elektrycznych.
 • Podział urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej
  ze względu na rodzaj osłony.
 • Zasady konstrukcji osłon ognioszczelnych, urządzeń budowy wzmocnionej, urządzeń i obudów iskrobezpiecznych.
 • Zasady eksploatacji i konserwacji urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej w osłonie ognioszczelnej i wykonaniu iskrobezpieczny.
 • Zasady prawidłowego zadławiania kabli i przewodów
  w urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej.
 • Zasady oceny osłon i złącz ognioszczelnych urządzeń będących
  w eksploatacji.
 • Zasady prowadzenia napraw urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej.
 • Ogólne zasady odbiorów technicznych i kontroli okresowych urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej.
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

450 PLN

Czas trwania

(3) dni

Najbliższe terminy

09.09 - 11.09.2019r.

Kontakt

Tatiana Kopicara-Dudek
32 420 42 50
32 420 42 59

Miejsce szkolenia

Lokalizacja Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice