Cel 

Kurs ma na celu wyposażenie uczestnika w umiejętności niezbędne do zawodu spawacza.

Warunki przyjęcia 

Na kurs spawania gazowego 311 blach - spoiny pachwinowe mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy:

  • ukończyli co najmniej szkołę podstawową lub szkołę zawodową
  • ukończyli 18 rok życia
  • posiadają zdolność do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzoną świadectwem lekarskim

W kursie mogą uczestniczyć także spawacze posiadający książkę spawacza, którzy chcą poszerzyć posiadane uprawnienia spawalnicze o nową metodę spawania.

Na kurs spawania rur mogą zostać przyjęci spawacze, którzy:

  • ukończyli kurs spawania gazowego blach, lub
  • ukończyli podstawowy kurs spawania gazowego, według systemu szkolenia spawaczy stosowanego w Polsce do roku 2007.
  • kurs odbywa się w Mysłowicach-Wesoła przy ulicy Piastów Śląskich obok KWK "Mysłowice-Wesoła".
  • każdy uczestnik kursu dysponuje własnym stanowiskiem spawalniczym.
  • posiadamy szafki do przechowania rzeczy osobistych, prysznice oraz miejsce parkingowe
  • w cenie kursu zapewniamy: przyłbice, rękawice, okulary
  • uczestnik kursu powinien posiadać własną koszulą flanelową, spodniami i butami roboczymi

Na wszelkie pytania udzielimy wyczerpujących odpowiedzi. Zapraszamy do kontaktu.

Posiadamy atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

1500 PLN1350 PLN

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Tatiana Kopicara-Dudek
32 420 42 50
32 420 42 59

Miejsce szkolenia

Lokalizacja Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice