Cel 

 • przekazanie  informacji  o  rodzajach  i  zastosowaniu  ciągników i suwnic wchodzących  w  zakres  uprawnienia  operatora:
  Cięgniki -II W  i  I W / Suwnice - II S/Suwnice - IS 
 •  przekazanie wiedzy na temat bezpiecznej, zgodnej z przepisami obsługi suwnic (wciągarek i wciągników sterowanych z poziomu roboczego i z kabiny).

Warunki przyjęcia 

Wciągarki i wciągniki hakowe ogólnego przeznaczenia   sterowane z poziomu roboczego, suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego

 • ukończone 18 lat,
 • co najmniej wykształcenie podstawowe,
 • staż pracy 1 miesiąc pracy jako pomocnik operatora.

Wciągarki i wciągniki sterowane z kabiny, suwnice sterowane z kabiny:

 • co najmniej wykształcenie podstawowe i tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie lub zasadnicze zawodowe,
 • staż pracy 3 m - ce jako pomocnik operatora.

Program 

Obsługa cięgników i suwnic wegług kategorii:

 • kat. II W - wciągniki i wciągarki hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo.
 • kat. II S - suwnice hakowe ogolnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego w tym bezprzewodowo oraz wciągniki i wciągarki wg kategorii II W.
 • kat. I W - wciągniki i wciągarki sterowane z kabiny oraz aciągniki i wciągarki wg katrgorii II W.
 • kat. I S - suwnice sterowane z kabiny oraz wciągniki i wciągarki wg kategorii I W i suwnice wg kategorii II S.
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

380 PLN

Czas trwania

42 godzin (5) dni

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Tatiana Kopicara-Dudek
32 420 42 50
32 420 42 59

Miejsce szkolenia

Lokalizacja Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice