Cel 

 • zapoznanie z budową i zasadą działania wózków różnych typów, pozwalajace na ich prawidłową eksploatację
 • przygotowanie absolwenta do samodzielnego prowadzenia wózka i wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka oraz do jego obsługi
 • zaznajomienie z obowiązującymi przepisami bhp, zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwem przeciwpożarowym
 • zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

Warunki przyjęcia 

 • ukończony 18 rok życia
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych danego rodzaju potwierdzony stosowanym zaświadczeniem lekarskim

Program 

 1. Typy stosowanych wózków jezdniowych
 2. Budowa wózków jezdniowych
 3. Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy
 4. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 5. BHP
 6. Wiadomości o dozorze technicznym
 7. Zajęcia praktyczne
   

Posiadamy dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie organizacji kursów na wózki oraz Certyfikat Ministerstwa Gospodarki potwierdzający uzyskanie uprawnień do prowadzenia kursów oraz wydawania odnośnych zaświadczeń w zakresie 'WÓZKI JEZDNIOWE Z NAPĘDEM SILNIKOWYM' o numerze: 114/CERT - 101/2000.

Naszymi atutami są własny ośrodek szkoleniowy wyposażony w wysokiej klasy sprzęt multimedialny i własny park maszynowy oraz profesjonalna, wykwalifikowana i doświadczona kadra.

W ramach kursu zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe
 • zajęcia teoretyczne
 • zajęcia praktyczne

Opcjonalnie - dla osób zainteresowanych:

 • badania psychologiczne
 • egzamin przed UDT - 152,00 zł

 

Miejsce szkolenia:
ul. Piastów Śląskich
Mysłowice-Wesoła

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

400 PLN

Czas trwania

(9) dni

Najbliższe terminy

16.10 - 26.10.2018r.
20.11 - 30.11.2018r.
04.12 - 14.12.2018r.

Kontakt

Tatiana Kopicara-Dudek
32 420 42 50
32 420 42 59

Miejsce szkolenia

Lokalizacja Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice