Cel 

 • zapoznanie z budową i zasadą działania wózków różnych typów, pozwalające na ich prawidłową eksploatację
 • przygotowanie uczestnika do samodzielnego prowadzenia wózka i wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka oraz do jego obsługi
 • zaznajomienie z obowiązującymi przepisami bhp, zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwem przeciwpożarowym
 • zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • przygotowanie uczestnika do bezpiecznego użytkowania butli

Warunki przyjęcia 

 • ukończony 18 rok życia
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych danego rodzaju, potwierdzony stosowanym zaświadczeniem lekarskim

Program 

 1. wiadomości o dozorze technicznym
 2. ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego
 3. typy stosowanych wózków jezdniowych
 4. budowa wózków jezdniowych podnośnikowych
 5. czynności operatora przed rozpoczęciem pracy i po zakończeniu pracy
 6. czynności operatora w czasie pracy wózkami
 7. wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 8. wiadomości z zakresu BHP
 9. bezpieczne użytkowanie butli
 10. zajęcia praktyczne

Szkolenie realizowane jest według programu uzgodnionego z Urzędem Dozoru Technicznego, na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. 2018, poz. 47)

Posiadamy osiemnastoletnie doświadczenie w zakresie organizacji kursów na wózki oraz Certyfikat Ministerstwa Gospodarki potwierdzający uzyskanie uprawnień do prowadzenia kursów oraz wydawania odnośnych zaświadczeń w zakresie 'WÓZKI JEZDNIOWE Z NAPĘDEM SILNIKOWYM' o numerze: 114/CERT - 101/2000.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu przed komisją kwalifikacyjną Urzędu Dozoru Technicznego, uczestnicy mogą obsługiwać wszystkie typy wózków jezdniowych, w tym: unoszące, naładowne, ciągnikowe.

Zajęcia praktyczne prowadzone są dodatkowo z wykorzystaniem również wózków bocznych ‘REACH TRUCK’.

Naszymi atutami są własny ośrodek szkoleniowy wyposażony w park maszynowy oraz wysokiej klasy sprzęt multimedialny. Zajęcia prowadzone są przez profesjonalną, wykwalifikowaną kadrę z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć o tym profilu.

W ramach kursu zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe
 • zajęcia teoretyczne
 • zajęcia praktyczne

Opcjonalnie - dla osób zainteresowanych:

 • badania psychologiczne
 • egzamin przed Urzędem Dozoru Technicznego

 

Miejsce szkolenia:

ul. Piastów Śląskich
Lokalizacja Mysłowice-Wesoła

 

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

400 PLN

Czas trwania

(6) dni

Najbliższe terminy

16.07 - 23.07.2019r.
20.08 - 27.08.2019r.
10.09 - 17.09.2019r.

Kontakt

Tatiana Kopicara-Dudek
32 420 42 50
32 420 42 59

Miejsce szkolenia

Lokalizacja Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice