Cel 

Usystematyzowanie wiedzy na temat ochrony i bezpieczeństwa informacji oraz zasad postępowania z dokumentacją niejawną.

Program 

1. Podstawy prawne ochrony informacji:

  • informacje niejawne,
  • dane osobowe,
  • tajemnica przedsiębiorstwa.

2. Konsekwencje prawne dotyczące nieprzestrzegania tajemnic prawnie chronionych:

  • konsekwencje karne,
  • odpowiedzialność służbowa - kodeks pracy,
  • odpowiedzialność cywilna.

3. Podstawowe zagrożenia dla informacji prawnie chronionych w firmie/ urzędzie:

  • zagrożenia o charakterze technicznym,
  • wywiad gospodarczy,
  • szpiegostwo gospodarcze,
  • najsłabsze ogniwo - człowiek.

Termin do uzgodnienia.

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

550 PLN

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Tatiana Kopicara-Dudek
32 420 42 50
32 420 42 59

Miejsce szkolenia

Lokalizacja Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice