Cel 

Przygotowanie słuchaczy do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania prac na stanowisku operatora sampojezdnych maszyn przodkowych - ładowarek samojezdnych.

Warunki przyjęcia 

  • wykształcenie minimum ponadgimnazjalne bądź ponadpodstawowe 8-klasowe (zawodowe, średnie ogólne, średnie zawodowe, wyższe ),
  • staż pracy: 12 misięcy pracy pod ziemią w ruchu zakładu górniczego w charakterze górnika, elektromontera lub ślusarza ( wymagane potwierdzenie Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego ),
  • aktualne badania psychologiczne, powtarzane co 5 lat,
  • wiek 21 lat,
  • skierowanie na kurs.
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

500 PLN

Czas trwania

(7) dni

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Tatiana Kopicara-Dudek
32 420 42 50
32 420 42 59

Miejsce szkolenia

Lokalizacja Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice