Cel 

Celem kursu jest przygotowanie praktyczne i teoretyczne słuchaczy kursu w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki nad osobami starszymi.

Warunki przyjęcia 

 • predyspozycje psychofizyczne do wykonywania zawodu,
 • ukończone 18 lat,
 • aktualna książeczka zdrowia,
 • ukończona szkoła średnia.

Program 

 • rola i zadania opiekuna osób starszych i schorowanych,
 • etyka w zawodzie opiekuna,
 • bio-psycho-społeczne aspekty funkcjonowania osób starszych,
 • problem wielochorobowości i specyfikacja przebiegu schorzeń u pacjentóww podeszłym wieku,
 • higiena i zabiegi pielęgnacyjne osób starszych i przewlekle chorych,
 • udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • zasady prawidłowego żywienia osób starszych i chorych,
 • organizacja czasu wolnego osób starszych,
 • wsparcie i pomoc dla umierajacego i rodziny,
 • praktyka szpitalna.

Program kursu przewiduje 56 godzin  zajęć,  w tym 16 godzin praktyk na oddziałach szpitalnych.

Zajęcia teoretyczne prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń.

Możliwość uczestnictwa w profilowanym kursie języka angielskiego lub niemieckiego.

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

500 PLN

Czas trwania

56 godzin

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice