Cel 

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów do opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach lub klubach dziecięcych w charakterze opiekunów.

Zakres programowy obejmuje 280 godzin szkolenia w tym 80 godzin zajęć praktycznych w naszym żłobku "Mały Szkrab" lub w Klubie Aktywnego Malucha "Guziczek" .

Warunki przyjęcia 

Uczestnikami mogą być osoby które posiadają:

 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne,
 • zaświadczenie o niekaralności

Program 

Zakres programowy obejmuje 280 godzin szkolenia w tym 80 godzin zajęć praktycznych w żłobku "Mały Szkrab" lub w Klubie Aktywnego Malucha "Guziczek"

1. Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki - liczba godzin: 20

 • adaptacja jako rezultat rozwoju,
 • przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia,
 • uwarunkowania procesu rozwoju jednostki,
 • osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki.

2. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa - liczba godzin: 25

 • zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym, poniemowlęcym,
 • aspekty rozwoju dziecka - charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego w poszczególnych etapach życia dziecka,
 • źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3,
 • neurologiczne podstawy rozwoju dziecka,
 • mechanizmy rozwoju dziecka.

3. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka - liczba godzin: 120

 • rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka,
 • planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czyności higieniczne, odpoczynek, zabawa),
 • kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka,
 • opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się,
 • zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka - zabawy eksploracyjne, muzyczne,  plastyczne
 • wprowadzanie dziecka w kulturę,
 • budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka,

4. Kompetencje opiekuna dziecka - liczba godzin: 3

 • odpowiedzialność prawna opiekuna,
 • podstawy medycyny ratunkowej ( udzielanie dziecku pierwszej pomocy ),
 • przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów,
 • emisja głosu.

5. Praktyki zawodowe - liczba godzin: 80

PROGRAM ZOSTAŁ ZATWIERDZONY PRZEZ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DECYZJĄ NR 24/2016

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

1450 PLN

Czas trwania

280 godzin

Najbliższe terminy

25.02 - 14.04.2020r.

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250, 32 420 4055
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice