Cel 

Aktualizacja wiedzy w zakresie:

  • zasad bezpieczeństwa dotyczącego specyfiki przedmiotowej specjalności,
  • obowiązujących wymogów prawnych,
  • stosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych
    w przedmiotowym zakresie.

    Zgodnie z § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 09.06.2006r. (Dz. U. 124 poz. 863) dopuszczenie do pracy osób zatrudnionych w kierownictwie i dozorze ruchu zakładu górniczego, których zakres czynności obejmuje wyłącznie sprawy podsadzania wyrobisk górniczych może nastąpić tylko po ukończeniu przez te osoby specjalistycznego przeszkolenia powtarzanego co 5 lat.

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

Czas trwania

16 godzin (2) dni

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Tatiana Kopicara-Dudek
32 420 42 50
32 420 42 59

Miejsce szkolenia

Lokalizacja Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice