Cel 

Adresatami szkolenia mogą być:

Pracownicy działu handlowego, przedstawiciele handlowi, kadra kierownicza, pracownicy działu sprzedaży, pracownicy działu marketingu
 
Umiejętności po szkoleniu :
 
  • nabycie umiejętności planowania i przeprowadzania efektywnej prezentacji
  • zapoznanie się z praktycznymi narzędziami wykorzystywanymi w czasie prezentacji
  • atuty i rezerwy – autodiagnoza prezentera
  • nauka koncentrowania słuchaczy i aktywnego włączania ich w prezentację

Program 

Szkolenie składa się z pięciu odrębnych tematycznie sesji:

Sesja pierwsza - planowanie prezentacji handlowej

Sesja druga - sposoby prowadzenia prezentacji

Sesja trzecia - kluczowe umiejętności prowadzacego prezentację

Sesja czwarta - język korzyści w procesie prezentacji

Sesja piąta - praktyczne wskazówki dotyczące prezentacji - sesja video dla uczestników szkolenia

Metodyka prowadzenia zajęć: szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową, gwarantującą aktywny udział wszystkich uczestników

Liczebność grupy: do 15 osób

Na życzenie Klienta istnieje możliwość poszerzenia sesji do dwóch dni oraz zorganizowania szkolenia w wersji wyjazdowej czy weekendowej. 

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

Czas trwania

8 godzin (1) dni

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Tatiana Kopicara-Dudek
32 420 42 50
32 420 42 59

Miejsce szkolenia

Lokalizacja Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice