Cel 

Zdobycie umiejętności rozpoznawania i zapobiegania zagrożeń korupcyjnych oraz promowanie zasad etycznych.

Program 

Korupcja:

  • definicje,
  • działania o charakterze korupcyjnym,
  • łapownictwo a przekupstwo.

2. Polska z zjawisko korupcji - przykłady.

3. Obszary szczególnie zagrożone korupcją.

4. Korupcja jako przestępstwo:

  • regulacje prawne dotyczące korupcji.

5. Odpowiedzialność cywilna, dyscyplinarna za działania korupcyjne.

6. Mechanizmy korupcjogenne.

7. Metody korumpowania.

8. Symptomy ryzyka wystąpienia korupcji.

9. Sposoby zachowań w sytuacjach korupcyjnych.

10. Profilaktyka antykorupcyjna.

11. Korupcja w obszarze zamówień publicznych.

12. Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy zamówieniach publicznych.

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

480 PLN

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Tatiana Kopicara-Dudek
32 420 42 50
32 420 42 59

Miejsce szkolenia

Lokalizacja Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice