Cel 

Nie ulega wątpliwości, że szkolenie pracowników może przełożyć się na wymierne rezultaty osiągane przez firmę. Warto zatem pomyśleć o tym by pomóc pracownikowi w jego dalszej edukacji. Rozwój wiedzy i umiejętności w ramach działań szkoleniowych skutkuje lepszymi kwalifikacjami kadry pracowniczej.

Przede wszystkim pracownik, którego pracodawca wysyła na szkolenia ma poczucie,że jego pracodawca kładzie nacisk na to aby stawał się on coraz lepszy w tym, co robi. Uświadamia sobie, że pracodawcy zależy na tym by jego kompetencje były wyższe, co z pewnością przełoży się w przyszłości na jakość jego pracy.

Szkolenie pracownika to chyba jedna z najlepszych inwestycji, jakie może poczynić pracodawca. Stąd też proponujemy Państwa pracownikom poniższe moduły, w ramach szkoleń interpersonalnych.

 

 

 

 

 

Program 

Moduł I

Komunikacja interpersonalna i asertywność w relacjach z ludźmi:

 • zasady budowania klarownego przekazu słownego,
 • mowa ciała, czyli komunikacja niewerbalna,
 • autoprezentacja,
 • asertywność,
 • wybrane techniki wywierania wpływu.

Moduł II

Obsługa klienta:

 • strategie obsługi klientów,
 • typy klientów,
 • potrzeby klientów - racjonalne i emocjonalne powody podejmowania decyzji,
 • udział pracowników administracji w public relations firmy,
 • struktura rozmowy telefonicznej z klientem,
 • reagowanie na emocje i zażalenia klientów.

Moduł III

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy własnej:

 • dzień, tydzień, period... - racjonalne planowanie czasu,
 • narzędzie niezbędne do zarządzania sobą w czasie,
 • jak odzyskać stracony czas, czyli eliminacja pożeraczy czasu,
 • źródła oszczędności czasu,
 • techniki delegowania zadań.

Moduł IV

Wypalenie zawodowe, techniki radzenia sobie ze stresem:

 • określenie przyczyn wypalenia zawodowego,
 • rozczarowanie pracą,
 • poczucie braku wzajemności w relacjach z otoczeniem,
 • mobbing,
 • techniki radzenia sobie ze stresem.

Moduł V

Trening twórczości dla zespołów pracowniczych:

 • kreatywność,
 • techniki zwiększjące aktywność myślenia,
 • rola optymizmu w kształceniu potencjału twórczego,
 • zasady rządzące procesem twórczym.

Cena: kalkulacja indywidualna

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Tatiana Kopicara-Dudek
32 420 42 50
32 420 42 59

Miejsce szkolenia

Lokalizacja Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice