Cel 

Szkolenie ma na celu przypomnienie i uzupełnienie wiadomości, nie tylko z zakresu robót strzałowych prowadzonych z użyciem lontu detonującego, ale również usystematyzowanie wiedzy i zapoznanie uczestników szkolenia ze zmianami aktów prawnych obowiązujących w tej dziedzinie, nowych środków strzałowych i nowych technik strzałowych.

Słuchacze – osoby zaangażowane w przewóz i związany z nim rozładunek i załadunek towarów niebezpiecznych tj.:

  • wydawcy – konwojenci materiałów wybuchowych,
  • magazynierzy w składach gazów technicznych,
  • magazynierzy w składach materiałów żrących i trujących,
  • pracownicy zakładowych stacji i magazynów paliw i materiałów łatwopalnych.
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Tatiana Kopicara-Dudek
32 420 42 50
32 420 42 59

Miejsce szkolenia

Lokalizacja Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice