Cel 

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
 • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przez tymi zagrożeniami,
 • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Warunki przyjęcia 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych w ruchu odkrywkowych zakładów górniczych, na stanowiskach robotniczych, w tym osób wykonujących czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego, tj.:

 • strzałowy,
 • wydawca środków strzałowych,
 • spawacz,
 • elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1kV,
 • elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1kV

Program 

 • Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny prac z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą.
 • Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników, z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy.
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. osuwiska, pożaru, awarii) w tym zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 • Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków  przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.

Program szkolenia zatwierdzony przez Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach

Cena szkolenia ustalana jest indywidualnie.

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Tatiana Kopicara-Dudek
32 420 42 50
32 420 42 59

Miejsce szkolenia

Lokalizacja Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice