Cel 

Celem szkolenia jest uaktualnienie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności opiekunów w żłobkach lub klubach dziecięcych, którzy posiadają dwuletnie doświadczeniew pracy z dziećmi do lat 3, ale nie pracowali z nimi przez okres 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun.

Zakres programowy obejmuje 80 godzin szkolenia.

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby które posiadają:

  • wykształcenie co najmniej średnie oraz 2 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi
  • zaświadczenie o niekaralności

Program 

1. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka - liczba godzin 60.

  • rozpoznawanie potrzeb rozwoju dziecka,
  • źródła szans i zagrożeń rozwoju dziecka w wieku do lat 3,
  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
  • innowacyjne metody planowania, organizowania, monitorowania i dokumentowania rozwoju dziecka,
  • budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka.

2. Kompetencje opiekuna dziecka - liczba godzin 20.

  • odpowiedzialność prawna opiekuna,
  • umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązania problemów.

PROGRAM ZOSTAŁ ZATWIERDZONY PRZEZ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DECYZJĄ NR 24/2016

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

600 PLN

Czas trwania

80 godzin

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Tatiana Kopicara-Dudek
32 420 42 50
32 420 42 59

Miejsce szkolenia

Lokalizacja Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice