Cel 

Przygotowanie słuchaczy w zakresie metod strzelania do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania czynności na stanowisku górnika strzałowego w podziemnych zakładach górniczych.

Warunki przyjęcia 

  • wykształcenie minimum ponadgimnazjalne bądź ponadpodstawowe ( zawodowe, średnie ogólne, średnie zawodowe, wyższe )
  • 5 lat stażu pracy pod ziemiąw ruchu podziemnego zakładu górniczego, w tym 2 lata pracy w charakterze górnika w oddziale, w którym wykonywane są roboty strzałowe ( wymagane potwierdzenie Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego ),
  • aktulane orzeczenie psychologiczne,
  • aktualne orzeczenie psychiatryczne,
  • wiek 24 lata,
  • skierowanie na kurs
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

800 PLN

Czas trwania

75 godzin (10) dni

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Tatiana Kopicara-Dudek
32 420 42 50
32 420 42 59

Miejsce szkolenia

Lokalizacja Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice