Cel 

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie zaawansowanego wykorzystania aplikacji Microsoft Project w harmonogramowaniu, zarządzaniu zasobami, śledzeniu postępu realizacji, raportach i analizie projektów.

Program 

Podstawy pracy z środowiskiem MS Project.

 • poznanie wyglądu programu i podstawy widoków,
 • definiowanie ram czasowych projektu,
 • definiowanie kalendarzy projektu, zadań i zasobów,

Wprowadzanie zadań, zasobów i przydziałów.

 • wprowadzanie zadań w widoku Ganita,
 • określanie czasu trwania zadań i zależności pomiędzy nimi,
 • wprowadzanie zasobów i przydzielanie do zadań,
 • import i export danych zewnętrznych,
 • praca z pulą zasobów,
 • stosowanie stawek i kosztów dla zasobów.

Śledzenie postępu prac projektowych.

 • definiowanie ograniczeń i terminów ostatecznych dla zadań,
 • tworzenie planu bazowego,
 • analiza obciążenia zasobów,
 • optymalizacja ścieżki krytycznej,
 • korekta przydziałów zasobów do zadań.

Raportowanie postępu prac projektowych.

 • zapoznanie z dostępnymi rodzajami raportów,
 • sortowanie i filtrowanie danych,
 • projektowanie własnych raportów,
 • projektowanie własnych pól.
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

320 PLN

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Tatiana Kopicara-Dudek
32 420 42 50
32 420 42 59

Miejsce szkolenia

Lokalizacja Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice