Cel 

Cel seminarium:

Celem seminarium jest zapoznanie słuchaczy z postępowaniem egzekucyjnym mającym wpływ na stosowanie najskuteczniejszych sposobów zabezpieczeń wierzyciela przed działaniami nieuczciwego dłużnika.

Program 

Słuchacze zapoznani zostaną z:

  •  technikami uzyskiwania przez wierzyciela skutecznego zabezpieczenia jego interesów przed wszczęciem procesu oraz w jego toku
  •  sposobami kontroli wierzyciela nad prawidowością naliczania kosztów postępowania egzekucyjnego przez komornika
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Tatiana Kopicara-Dudek
32 420 42 50
32 420 42 59

Miejsce szkolenia

Lokalizacja Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice