Cel 

Celem szkolenia jest przygotowanie wolontariuszy jako pomocy do sprawowania opieki nad dziećmi przebywającymi w żłobku lub klubie dziecięcym.

Zakres programowy obejmuje 40 godzin szkolenia.

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby pełnoletnie.

 

2. Program ramowy

1. Udzielanie dziecku pierwszej pomocy - liczba godzin 10.

2. Opieka pielęgnacyjna - liczba godzin 10.

3. Stymulowanie rozwoju dziecka przez organizowanie zabaw: eksploracyjnych, muzycznych, rytmicznych, plastycznych i technicznych - liczba godzin 20.

 

PROGRAM ZOSTAŁ ZATWIERDZONY PRZEZ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DECYZJĄ NR 5/2011

Program 

  • Udzielanie dziecku pierwszej pomocy - liczba godzin 10.
  • Opieka pielęgnacyjna - liczba godzin 10.
  • Stymulowanie rozwoju dziecka przez organizowanie zabaw: eksploracyjnych, muzycznych, rytmicznych, plastycznych i technicznych - liczba godzin 20.

 

PROGRAM ZOSTAŁ ZATWIERDZONY PRZEZ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DECYZJĄ NR 24/2016

Termin szkolenia do uzgodnienia.

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

295 PLN

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Tatiana Kopicara-Dudek
32 420 42 50
32 420 42 59

Miejsce szkolenia

Lokalizacja Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice