Cel 

Przygotowanie spawaczy do bezpiecznego wykonywania prac w warunkach zagrożenia wybuchowego, pożarowego w ruchu podziemnych zakładów górniczych.

Warunki przyjęcia 

  • 3 miesiące pracy w ruchu podziemnego zakładu górniczego pod nadzorem upoważnionego spawacza
  • wykształcenie  minimum ponadgimnazjalne bądź ponadpodstawowe 8-klasowe (zawodowe, średnie ogólne, śrdnie zawodowe, wyższe),
  • posiadanie kwalifikacji spawacza,
  • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego,
  • skierowanie na kurs.
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

300 PLN

Czas trwania

(2) dni

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Tatiana Kopicara-Dudek
32 420 42 50
32 420 42 59

Miejsce szkolenia

Lokalizacja Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice