Cel 

Proponowany warsztat to dwa dni bardzo intensywnych zajęć, dających zaawansowaną wiedzę w dziedzinie korzystania z arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel dla celów finansowych oraz szeroko pojętego zarządzania firmą.

Kurs przeznaczony jest dla finansistów, księgowych, analityków, osób pracujących w działach controllingu i innych osób z działów finansowych wykorzystujących arkusz kalkulacyjny, znających podstawy pracy z programem MS Excel.

Warunki przyjęcia 

Znajomość podstaw pracy z programem Excel.

Program 

 • technologie pobierania danych ze źródeł zewnętrzynych ( źródła danych Excela, kwarendy baz danych, wykorzystanie modułu  MS Query, pobieranie danych XML,
 • import danych z plików tekstowych do Excela,
 • tworzenie i modyfikowanie tabel przestawnych w oparciu różne źródła danych, własne pola obliczeniowe, grupowanie danych, niestandardowe formatowanie danych w tabelach,
 • stosowanie tabel przestawnych jako narzędzia analizy dancyh biznesowych,
 • wykorzystanie zaawansowanych funcji  wbudowanych do rozwiązywania  problemów z dziedziny finansów, sprzedaży, prognozowania,
 • budowanie megaformuł, formuły tablicowe, zagnieżdżanie funckcji,
 • automatyzacja obliczeń za pomocą funkcji wbudowanych przez użytkownika, korzystanie z nich w innych arkuszach, tworzenie dodatków,
 • optymalizacja rozwiązań złożonych problemów za pomocą dodatku Solver,
 • przyspieszenie pracy dzięki szablonom,
 • analiza sprzedaży oraz prognozowanie z zastosowaniem fynkcji statystycznych,
 • budowanie bazy danych na arkuszu, wpisywanie danych, wybór danych za pomocą kryteriów,
 • tworzenie formularzy elektronicznych w Excelu, wykorzystywanie w formularzach elementów sterujących ( listy, listy rozwijalne, przyciski, pokrętła ),
 • rejestrowanie, uruchamianie i edycja makr na procedury, planowanie, nagrywanie makr dla optymalnego ich odtwarzania,
 • konsolidacja danych pochodzących z różnych arkuszy,
 • budowanie modeli wielowariantowych z użyciem scenariuszy,
 • wykorzystywanie nazw lokalnych i globalnych ważnych na jednym arkuszu, deklarowanie nazw dynamicznych,
 • wykorzystanie modułu Microsoft Visual Basic do projektowania zaawansowanych obiektów, budowy własnych aplikacji w Excelu, budowy własnych funkcji,
 • organizacja pracy z  programem Excel w sieci komputerowej: jednoczesna praca wielu użytkowników na jednym arkuszu, łączenie arkuszy i skoroszytów za pomocą sieci komputerowej, scalanie danych z wielu arkuszy
 • graficzna prezentacja danych finansowych za pomocą wykresów ( wykresy złożone, wykresy prezentujące wiele serii danych, analiza trendu na wykresie, wykresy niestandardowe, wykresy oparte o dane z tabel przestawnych ), "dynamika wykresu w Excelu"

Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów oraz kopie elektroniczne ze wszystkimi ćwiczeniami prowadzonymi w ramach kursu oraz przykładowymi arkuszami programu Microsoft Excel.

Wykładowca: Janusz Gach - wykładowca i trener z kilkunastoletnim doświadczeniem. Specjalizuje się między innymi w tematyce zastosowania arkuszy kalkulacyjnych w analizach związanych z potrzebami biznesu. Autor wielu programów szkoleniowych z dziedziny wykorzystania informatyki we wspomaganiu zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem. Potrafi z  zrozumiały sposób przekazać skomplikowaną wiedzę dotyczącą złożonych, wieloetapowych analiz wykonywanych na bazie aplikacji biznesowych.

 

Jeśli nie pasuje Ci termin, zaproponuj własny, jesteśmy elastyczni!

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

1250 PLN

Czas trwania

(2) dni

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice