Cel 

Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracowników placówek bankowych wiedzy z zakresu postępowania w sytuacji napadu rabunkowego.

Szkolenie prowadzą emerytowani funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej w Katowicach oraz Komendy Głównej Policji, posiadający wszechstronną wiedzę praktyczną oraz teoretyczną z zakresu przeciwdziałania przestępstwom kryminalnym oraz zagrożeniom terrorystycznym.

Korzyści:

 • Nabycie wiedzy o symptomach mogących poprzedzać napad rabunkowy,
 • nabycie umiejętności identyfikacji zagrożenia,
 • nabycie praktycznych umijętności minimalizacji zagrożenia,
 • nabycie wiedzy o postępowaniu organów ścigania w sytuacji napadu rabunkowego oraz zasad współpracy z organami ścigania,
 • nabycie praktycznych umiejętności w zakresie postępowania w sytuacji zakładniczej,
 • uzyskanie wiedzy o potencjalnych zagrożeniach przestępczych dla pracowników placówek bankowych.

Program 

Szkolenie podzielone jest na dwie części, część teoretyczną oraz praktyczną. Podczas drugiej części, uczestnicy zostaną poddani symucji napadu na bank z wykorzystaniem wszystkich niezbędnych środków tak, aby stworzyć jak najbardziej realistyczne warunki panujące podczas napadu rabunkowego.

Program ramowy:

  1. Wprowadzenie:

 • Omówienie potencjalnych zagrożeń przestępczych dla prawidłowego funkcjonowania placówek bankowych.

  2. Napad rabunkowy:

 • Prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne aspekty napadu rabunkowego na placówkę bankową - wywiad przestępczy, planowanie napadu, przygotowywanie napadu, realizacja napadu.

  3. Narzędzia i przedmioty używane przez sprawców napadów rabunkowych:

 • Rodzaje narzędzi i przedmiotów używanych przez sprawców napadów.

  4. Fazy napadu rabunkowego na placówkę bankową.

 • Przebieg potencjalnego napadu rabunkowego na placówkę bankową.

  5. Zachowanie pracowników bankowych w trakcie napadu rabunkowego:

 • Reakcje psychofizyczne ludzi w warunkach zagrożenia,
 • wykonywanie poleceń przestępcy,
 • minimalizowanie zagrożeń dla współpracowników oraz klientów,
 • pozycje i miejsca bezpieczne w sytuacji zagrożenia.

  6. Algorytm bezpiecznego zachowania w trakcie napadu rabunkowego:

 • Inscenizacja hipotetycznego napadu rabunkowego na placówkę bankową, praktyczne przećwiczenie zachowań minimalizujących zagrożenia,

  7. Sytuacja zakładnicza:

 • Warunki przekształcenia napadu rabunkowego w sytuację zakładniczą, zasady postępowania osób w sytuacji zakładniczej.

  8. Współpraca z organami ścigania po napadzie rabunkowym lub zakończeniu sytuacji zakładniczej:

 • Organizacja i formy pracy organów ścigania w miejscu napadu rabunkowego lub sytuacji zakładniczej,
 • obowiązki świadków czynów przestępczych,
 • prawa osób pokrzywdzonych w wyniku czynu przestępczego.

  9. Podsumowanie:

 • Omówienie przebiegu szkolenia, pytania i odpowiedzi.

Terminy szkoleń do uzgodnienia.

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

450 PLN

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Tatiana Kopicara-Dudek
32 420 42 50
32 420 42 59

Miejsce szkolenia

Lokalizacja Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice