Głównym zadaniem działalności Centralnego Archiwum Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. jest gromadzenie, ewidencja, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczenie i udostępnienie materiałów archiwalnych Zakładów obecnie działających i zlikwidowanych.

Do podstawowych usług Centralnego Archiwum należy:

  • Przyjmowanie i przechowywanie akt.
  • Zabezpieczenie materiałów tworzących zasób archiwalny GK KHW SA. oraz GK PGG S.A.
  • Udostępnianie i wypożyczanie akt.
  • Przeprowadzanie procedur brakowania.
  • Sporządzanie sprawozdawczości dla Archiwum Państwowego i Biura Zarządu.
  • Przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego.
  • Uczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych przez Archiwum Państwowe.
  • Prowadzenie działalności informacyjnej.
  • Bieżąca profilaktyka i konserwacja przechowywanych akt.

Pliki do pobrania: