Chcąc złożyć Wniosek o wydanie dokumentu, prosimy o jego pobranie z naszej strony internetowej (plik poniżej). Wypełniony Wniosek można przekazać:

  1. Bezpośrednio do siedziby ŚCUW Sp. z o.o., ul. Karolinki 1, 40-467 Katowice, parter, Kancelaria.
  2. Pocztą tradycyjną na adres:

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
ul. Karolinki 1
40-467 Katowice

Pliki do pobrania: